Tulkkaus


simultaanitulkki
Sanose tarjoaa monen vuoden vahvalla ja kiitetyllä kokemuksellaan tehokkaita, korkeatasoisia ja nykyaikaisia konferenssitulkkauspalveluja. Palvelut räätälöidään erityisesti suomalaisten yritysten, organisaatioiden ja liike-elämän tarpeisiin.

Sanosen asiantuntijat varmistavat, että tulkkausten aikana käytetään vakiovarusteena kokoustekniikkaa, joka takaa onnistuneen ja laadukkaan tulkkauksen. Konferenssitulkkauksissa paikalla on tulkkien lisäksi myös jatkuvassa valmiudessa oleva teknikko takaamassa tehokkaan valvonnan ja jatkuvan tuen.

Konferenssitulkkimme edustavat tunnetusti ammattitaidollaan alansa huippuosaamista. Ansioituneet konferenssitulkkimme takaavat korkean laadun ja tason, joka kestää kansainvälisen laatuvertailun.

Osaava tulkki on kullan arvoinen – sen vuoksi valitsemmekin tulkkimme huolellisesti. Jokaista tulkkausta varten suunnittelemme tulkkitiimin kokoonpanon asiakaskohtaisesti ja löydämme tilaisuuteesi sopivimmat tulkit ja tulkkausratkaisut, jotka palvelevat myös asiakkaiden erityisvaatimuksia ja tarpeita optimaalisesti.

Sanosen neuvottelutulkkauspalvelut ovat saaneet kiitosta niin ICT-alan asiantuntijoilta kuin energia-alan johdolta. Luotettavia neuvottelutulkkauspalveluita tarjotaan myös luottamuksellisiin, kansainvälisiin sopimusneuvotteluihin.

 

Sanoselle laatu ja erinomainen asiakaspalvelu ovat kaiken a ja o.

 

GoldLaadukas ja luotettava tulkkauspalvelumme toimii taidokkaiden tulkkien, osaavien tulkkauskoordinaattorien ja kansainvälisen yhteistyöverkostomme ansiosta missä päin maailmaa tahansa. Kaikkia tulkkejamme sitoo vaitiolovelvollisuus ja kiinnitämme työn jokaisessa vaiheessa erityistä huomiota asioiden luottamukselliseen käsittelyyn ja suojattuun tiedonsiirtoon.

Sanosen asiakkaana voit laskea sen varaan, että suunnittelemme tilaisuutesi tulkkauksen kustannustehokkaasti. Sanoselle laatu ja erinomainen asiakaspalvelu ovat kaiken a ja o.

Monivuotinen ja monipuolinen kokemuksemme tulkkauspalveluista takaa toimivien ratkaisujen lisäksi myös selkeät ja kilpailukykyiset veloitusperusteet.

Sanose noudattaa ja soveltaa tulkkauksien toimeksiantoihin Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton suosituksia ja ehtoja sekä soveltuvin osin Eurooppalaista laatustandardia.

 

  • KOKOUKSIIN
  • SEMINAAREIHIN
  • KONFERENSSEIHIN HALLITUKSEN KOKOUKSIIN
  • MARKKINATUTKIMUKSIIN
  • LUENTOIHIN
  • OPINTOMATKAVIERAILUILLE
  • VIRANOMAISMENETTELYIHIN
  • LIIKENEUVOTTELUIHIN
  • SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN

 

Osaava tulkki on kullan arvoinen – sen vuoksi valitsemmekin tulkkimme huolellisesti.