Ketterä käännöstoimisto

Pienuus voi tosiaan olla vahvuus. Kun kolme vuotta sitten lähdin tutkimaan, minkälaista käännöstoimistoa asiakkaat haluavat, kuulin kerta toisensa jälkeen, että käännöstoimiston tulisi ihanteellisessa tapauksessa olla ”joustava”. Yhä useampi asiakas nosti esille piirteen tärkeyttä, joten päätin tarkastella mitä tuolla oikein tarkoitetaan. Nyt joustavuuden merkitys on selkeämpi kuin koskaan.

Joustava ei tarkoitakaan sitä, että asiakkaat etsivät käännöstoimistoa, joka joustaa pitkillä työpäivillä, poljetuilla hinnoilla ja nopeilla aikatauluilla. Sen sijaan he hakevat yhteistyökumppania, joka tuntee heidän toimintatapansa ja osaa mukautua tilanteisiin nopeasti ja intuitiivisesti. Yleensä totuus on harvinaisen yksinkertainen. Onneksi.

Asiakkuusjohtamisessa on pitkälti kyse siitä, että tunnetaan asiakkaan arkea. Koska asiakkaat etsivät yhteistyökumppania, joka konkreettisella tavalla ymmärtää heidän tarpeensa, on asiakkuusjohtamisesta muodostunut hyvän käännöstoimiston liiketoiminnan ydin. Mikäli haet joustavaa käännöstoimistoa, niin varmista että tieto yrityksesi toimintatavoista liikkuu jouhevasti koordinaattorin sekä kääntäjien, kielenhuoltajien ja copywritereiden välillä ja varmista että saat oman projektijohtajan, jonka kanssa asioit suoraan. Juuri tämä ominaispiirre takaa sen, että saat tarvittaessa joustavaa palvelua.

Noin kolme vuotta sitten, perustaessani Sanosen pohdin tuleeko Sanosesta perinteisen käännöstoimiston näköinen, joka olisi toimialasitoutumaton vai lähdenkö tarjoamaan erikoistumista vaativia palveluita. Sanosesta tuli lopuksi toimialasitoutumaton mutta yhdistimme käännöspalveluihin vahvan viestintäosaamisen tukemaan perinteisiä käännöstoimiston palveluja.

Teamwork for solve problem

Nykyään meillä on mainio verkosto viestintäalan ammattilaisia, kirjoittajia, copywritereita, kääntäjiä, kielenhuoltajia, tulkkeja ja jopa tiedottajia, joilla on hyvin erilaista osaamista viestinnästä. Tämä on mahdollistanut sen, että voimme paremmin kääntää sisältöjä eikä pelkkää kieltä. Kääntäjillä ja viestinnän ammattilaisilla kun on hyvin erilainen koulutustausta on turha vaatia kääntäjältä kahden eri ammattialan osaamista. Toki kääntäjä aina erikoistuu mutta hän ei ole viestintäalan ammattilainen. Eri kieli- ja viestintäkompetensseja yhdistäen loimme Sanosen asiantuntijuudelle rungon.

Hyvä käännös tukee liiketoimintaasi
Kaikki yritykset tavoittelevat voittoa ja myynnin lisäämistä sekä maineen hallintaa. Erikoistumalla muun muassa markkinointiviestinnän käännöksiin pystymme tuottamaan asiakkaalle hiottua markkinointiviestintää vieraalla kielellä. Samalla pystymme heidän markkinointiviestinnästä selkeästi näkemään taustalla olevan markkinointistrategian ilman pitkää brief’iä. Asiakkaan markkinointiviestinnästä käy myös selkeästi ilmi asiakkaan tavoitteet ja niitä ymmärtäen on helpompi palvella asiakasta.

Asiakkaittemme joukossa löytyy hyvin erilaisia yrityksiä, asiantuntijoita ja organisaatioita, joilla kaikilla on erilaisia toimintatapoja, aikatauluja ja kyllä vain, erilaisia ihmisiä töissä. Lisäksi tilanteet elävät ja haasteet muuttuvat ajan kuluessa. Näin ollen joustavuudella on toden teolla osansa paremman asiakaskokemuksen luomisprosessissa.

LINDA FERREYRA SANDOVAL, tj